Sprzedaż pelletu drzewnego oraz zrębki

W związku z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE chcemy Państwa zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krex Sp. z o.o. ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski. Z Administratorem można się kontaktować pod numerem telefonu 85 7306515 oraz za pośrednictwem  poczty elektronicznej: biuro@krex.pl
  1. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej:
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzania celu zawarcia transakcji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, transportową oraz obsługa informatyczna.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
  5. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia transakcji.
  7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Polityka prywatności serwisu KREX Sp. z o.o.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.    Operatorem Serwisu www.krex.pl jest Krex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsk Podlaski, adres: Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski Polska, KRS: 0000118550, posiadająca numer REGON: 050583379, NIP: 5422424624.

2.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.)  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b.)  poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka");

c.)  poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

2. INFORMACJE W FORMULARZACH

1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.    Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4.    Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje, w szczególności firmie przewozowej realizującej wysyłki zamówionych produktów.

7.    W przypadku gdy dane podane w formularzu stanowią zbiór danych osobowych, ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującą u Operatora Serwisu Polityką Bezpieczeństwa.

3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1.    Serwis korzysta z plików cookies.

2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.)  tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b.)  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c.)  zapewnienie sprawnego działania wybranej przez użytkownika wersji językowej serwisu.

 5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą ograniczać funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8.    Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieć Google zgodnie z obowiązującą w sieci Google polityką prywatności.

 9.    W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

4. LOGI SERWERA

1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a.)  czas nadejścia zapytania;

b.)  czas wysłania odpowiedzi;

c.)  nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;

d.)  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;

e.)  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

f.)  informacje o przeglądarce użytkownika;

g.)  informacje o adresie IP.

3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH

1.    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.    Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3.    Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4.    Jeżeli użytkownik zapisał się do listy odbiorców newsletter-a lub został dodany do bazy subskrybentów na bazie dotychczasowej współpracy, dane użytkownika będą wykorzystywane w celu wysłania newslettera oraz informacji o nowościach i zmianach w materiałach technicznych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać wskazanych wyżej informacji, szablon newslettera umożliwia wypisanie się z listy.

6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ

1.    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2.    W celu zarządzania ustawieniami cookies należy użyć narzędzi dostępnych w wykorzystywanej przeglądarce internetowej.

3.    Użytkownik w momencie wejścia na witrynę jest informowany o tym, że wykorzystuje ona pliki cookies. W przypadku braku zgody – użytkownik zobowiązany jest do opuszczenia serwisu. W przypadku pozostania na witrynie uznaje się, że użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookies.

7. ZAPISY KOŃCOWE

1.    Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące polityki prywatności serwisu należy kierować bezpośrednio do Operatora pod numerem telefonu +48 85 7306515

2.    Niniejsza Polityka Prywatności może zostać w każdym momencie zmieniona decyzją Operatora. Zmiany Polityki Prywatności są obowiązujące od dnia ich umieszczenia na stronie internetowej.

logo krex biale

Krex to globalne przedsiębiorstwo skoncentrowane na zaopatrzeniu branż energetyki, przemysłu oraz rolnictwa.

Naszym celem jest nie tylko dystrybucja takich produktów jak: mocznik 46%N, sól potasowa 60% K2O, nawozy wieloskładnikowe NPK czy sól drogowa, ale również zapewnienie niezawodnych rozwiązań. Każdego dnia wspieramy naszych klientów i wspólnie z nimi podejmujemy wyzwania.

Telefon: +48 85 7306515
Email:
Adres: Kleszczelowska 84A
17-100 Bielsk Podlaski