Nasza oferta nawozów

Rolnictwo jest specyficzną dziedziną produkcji. Jest szczególnie narażone na ryzyko utraty efektów wielomiesięcznej pracy – m.in. w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo udanego zbioru, konieczne jest stosowanie wspomagania upraw. Od wielu lat zajmujemy  się zaopatrzeniem  rolnictwa w środki do produkcji rolnej. Jesteśmy  importerem mocznika,  nawozów wieloskładnikowych, fosforanu amonu, soli potasowej. Szczególną rolę wśród nawozów importowanych spełnia grupa nawozów wieloskładnikowych, które oferujemy na rynku pod własną, zastrzeżoną nazwą – PLANTAVITA NPK.

Plantavita NPK (S) 7-20-30 (2,5)

Plantavita NPK (S ) 7-20-30 + 2,5 jest nawozem przedsiewnym. Konieczne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10 – 20 cm. W stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. Przedsiewną dawką nawozu można w pełni zabezpieczyć potrzeby roślin w fosfor i potas, natomiast azot jest dostarczany tylko w ilości niezbędnej do początkowego wzrostu. Pozostałą część azotu należy uzupełnić w nawożeniu pogłównym. Tylko w nawożeniu roślin strączkowych i jęczmienia browarnego nie jest potrzebne dodatkowe nawożenie azotem.

Opakowanie:

BIG BAG a’500 kg, worek wentylowy a’25 kg

Skontaktuj się z działem handlowym:

Plantavita NPK (S) 6-18-34 (2,0)

Plantavitę NPK (S) 6-18-34 (2,0) zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i w sadownictwie. Zaleca się ją stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‑20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.

Plantavitę 6-18-34 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Opakowanie:

BIG BAG a’500 kg, worek wentylowy a’25 kg

Skontaktuj się z działem handlowym:

Sól potasowa 60% K₂O

Sól potasowa 60% K₂O, znana też jako chlorek potasu, jest używana do podstawowego nawożenia przedsiewnego i do nawożenia podtrzymującego. Na zboża ozime, rzepak ozimy i na plantacjach trwałych sól potasowa może być również stosowana pogłównie.

Największą efektywność działania nawozu uzyskuje się, wykonując nawożenie przedsiewne. Po wysiewie nawóz należy dobrze wymieszać z glebą na głębokości 10-20 cm. Na plantacjach roślin ozimych możliwa jest aplikacja nawozu pogłównie przed ruszeniem wiosennej wegetacji roślin. Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać wczesną wiosną. W razie konieczności wprowadzenia do gleby dużej ilości składnika część dawki należy zastosować po zbiorze pierwszego pokosu lub po wypasie zwierząt.

Opakowanie:

BIG BAG a’500 kg, worek wentylowy a’25 kg

Skontaktuj się z działem handlowym:

Mocznik nawozowy N-46%

Mocznik jest nawozem o wysokiej zawartości azotu – 46% (w formie amidowej). Może  być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne i na wszystkich glebach. Należy jednak zauważyć, że na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych, świeżo zwapnowanych, podmokłych i zmarzniętych, wykazuje zmniejszoną efektywność. Można go stosować przedsiewnie, pogłównie*, a także dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do aktualnych potrzeb roślin. Dolistne dokarmianie roślin mocznikiem jest najskuteczniejsze w warunkach małego nasłonecznienia, niższych temperatur oraz dobrej wilgotności gleby.

Ważne!

Mocznika nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi (za wyjątkiem siarczanu amonu). Nawóz ten może być łączony z fosforanem amonu, solą potasową oraz nawozami wieloskładnikowymi NPK.

* nawożenie pogłówne – zasilanie roślin podczas wegetacji

Opakowanie:

BIG BAG a’500 kg, worek wentylowy a’25 kg

Skontaktuj się z działem handlowym: