Usługi przeładunkowe

Krex posiada obecnie dwa terminale przeładunkowe, znajdujące się w Czuprynowie koło Kuźnicy Białostockiej oraz w Siemianówce. Korzystne położenie obu terminali przeładunkowych tuż przy przejściach granicznych z Białorusią ma wpływ na tempo i jakość świadczonych usług oraz gwarantuje klientom kompleksową obsługę.
Stale podnosimy jakość swoich usług poprzez zwiększanie powierzchni magazynowej oraz składowej, unowocześnianie parku maszynowego, rozbudowę infrastruktury i floty transportowej.

Terminal przeładunkowo – produkcyjny w Czuprynowie

Istnieje od 2006 roku i znajduje się w bezpośredniej bliskości przejścia granicznego z Białorusią: Bruzgi / Kuźnica Białostocka, a także w pobliżu stacji PKP w Sokółce. W skład terminalu wchodzi bocznica kolejowa o łącznej długości torów wąskich 1435 mm 1280 mb i szerokich 1520mm 1100mb.

Możliwość przeładunkowa terminalu to około 2 mln ton rocznie

Powierzchnia składowania – 25 ha

Terminal Przeładunkowo – produkcyjny w Siemianówce

Istnieje od 2004 roku i znajduje się na terenie stacji PKP Siemianówka przy przejściu granicznym z Białorusią: Swisłocz / Siemianówka. W skład terminalu wchodzi bocznica kolejowa o łącznej długości torów wąskich 1435mm 480mb km i szerokich 1520mm 844 mb. Terminal w Siemianówce w ostatnim czasie stał się bardzo atrakcyjnym punktem przeładunkowym, jest znacznie mniej obciążony w porównaniu do innych punktów wzdłuż wschodniej granicy.

Możliwość przeładunkowa terminalu to około 1 mln ton rocznie

Powierzchnia składowania – 2,5 ha

Oferowane usługi

  • Przeładunek wagon szerokotorowy – wagon wąskotorowy
  • Przeładunek wagon szerokotorowy – auto
  • Wyładunek wagon szerokotorowy – plac
  • Załadunek plac – auto
  • Załadunek plac – wagon wąskotorowy
  • Obsługa w zakresie transportu i spedycji kolejowej i samochodowej
CzuprynowoSiemianówka
przeładunek, rozładunek, kruszenie i sortowanie różnego rodzaju towarów np. węgla, zrębki, drewna, kruszywprzeładunek i rozładunek różnego rodzaju towarów np. węgla, zrębki, pelletu, nawozów, wapna, soli, cementu
magazynowanie towarów na utwardzonej powierzchnimagazynowanie towarów na utwardzonej powierzchni oraz pod dachem
legalizowana waga kolejowa i samochodowalegalizowana waga samochodowa
workowanie (konfekcjonowanie: worek, BIG BAG) pelletu, nawozów, wapna, soli, cementu
rozładunek towarów paletyzowanychrozładunek towarów paletyzowanych

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia zakresu usług i ceny