Nasza oferta zrębki drzewnej

W ofercie KREX znajduje się zrębka energetyczna i technologiczna. Do tej grupy produktowej zalicza się odpady drewna o niewielkich wymiarach. Zrębka znajduje zastosowanie nie tylko jako materiał wysokoenergetyczny, wykorzystuje się ją także do produkcji płyt wiórowych i pilśniowych, papieru oraz w ogrodnictwie. Od 2011 roku jesteśmy głównym udziałowcem w białoruskiej firmie produkcyjno-usługowej BTK WOSTOK, gwarantującej nam regularne dostawy najwyższej jakości surowca drzewnego.

Zrębka technologiczna

Zrębka technologiczna jest odpadem powstającym w wyniku procesów związanych z obróbką drewna w tartaku. Charakteryzuje się większą niż zrębka energetyczna wilgotnością, ściśle określoną frakcją oraz dużą czystością.

Może być ona wykorzystywana w wielu różnych obszarach gospodarki. Coraz częściej stosowana jest w przemyśle papierniczym, gdzie stanowi jedną z głównych składowych masy do produkcji papieru i tektury. W przemyśle meblarskim wykorzystuje się ją do produkcji płyt pilśniowych i wiórowych. W ogrodnictwie służy jako zabezpieczenie przed chwastami i jest naturalnym sposobem na zatrzymanie wilgoci i napowietrzenie gleby. W przemyśle spożywczym odpady z wyselekcjonowanych gatunków drewna (olcha i buk) znalazły zastosowanie w procesie wędzenia wędlin.

Skontaktuj się z działem handlowym:

Zrębka energetyczna

Zrębka drzewna energetyczna to atrakcyjny ekologicznie, odnawialny opał energetyczny, szeroko wykorzystywany w przemyśle i rolnictwie. Powstaje w procesie mechanicznego rozdrabniania drewna. W jego wyniku otrzymywane są kawałki o rozmiarach (frakcji) nie przekraczających 50 mm., łatwych do wykorzystania w kotłach opalanych biomasą drzewną.

Surowcem, z którego powstaje zrębka drzewna są pozostałości z wycinki lasów oraz przemysłu tartacznego. Oferujemy sprzedaż zrębki energetycznej o wysokiej wartości opałowej. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi producentami biomasy, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość produktu. Proponowany przez nas materiał jest zgodny z Polską Normą PN-91/D-95009 – Surowiec drzewny. Zrębki leśne.

Spalanie biomasy cieszy się popularnością nie tylko ze względu na to, iż jest odnawialnym źródłem energii, ale również ze względu na tak zwany zerowy bilans CO2. Zrębki najczęściej wykorzystuje się jako paliwo do automatycznych urządzeń ciepłowniczych takich jak kotły w ciepłowniach miejskich oraz elektrociepłowniach.

Skontaktuj się z działem handlowym: